Themenweg „Anfänge der Arbeiterbewegung“

 • domácí zvířata povolena
 • vhodné za každého počasí
 • vhodné pro rodiny
 • okružní cesta

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4822 Bad Goisern am Hallstättersee
Cílové místo: 4822 Bad Goisern am Hallstättersee

délka trvání: 0h 26m
délka: 1,8 kilometer

nejnižší bod: 495m
nejvyšší bod: 504m
Obtížnost: velmi lehký, -á, -é
Kondice: velmi lehký, -á, -é
panoráma: některé výhledy / pár pohledů do budoucna

povrch cesty:
Asfalt

powered by TOURDATA

Goisernský dělnický vzdělávací spolek, založený 26. července 1868, byl nejen jedním z prvních v podunajské monarchii, ale také jedním z nejaktivnějších a nejúspěšnějších ve své době. U příležitosti 150. výročí jeho založení, které připadlo na 27. září 2018, byly nejdůležitější milníky shrnuty a zdokumentovány v tematické stezce "Počátky dělnického hnutí". Přibližně 30minutová nenáročná procházka vede centrem Bad Goisernu u Hallstattského jezera kolem 12 zastavení.

Tématická stezka "Počátky dělnického hnutí"

1. protestantská církev

Výchozím bodem tematické stezky je evangelický kostel, protože protestantismus a především tajný protestantismus byl v Bad Goisernu velmi výrazný a tvořil duchovní podhoubí pro svépomoc. Současný kostel pochází z let 1813-1816, věž byla přistavěna až v roce 1857.

2. Hrad Neuwildenstein

Hrad Neuwildenstein byl v letech 1715-1848 sídlem panovnické správy Wildensteinů . Až do roku 1850 zde sídlil pečovatelský úřad a pečovatelský soud a také pozemková správa (daňový úřad ) a Goisern tak získal své sídlo ve Vnitřní Solné komoře. Dnes v zámku sídlí lesní správa ÖBF. Barokní funkční budova obklopuje atmosférické nádvoří, kde se dodnes konají koncerty.

3. Holzknechtovo muzeum

Tato typická dřevorubecká světnice byla v údolí Weißenbachtal v roce 1977 rozebrána a místním památkovým spolkem přestavěna na dřevorubecké muzeum. Staré vybavení a nářadí i schémata umožňují návštěvníkům nahlédnout do těžkého života dřevorubců. Zde museli během týdne pracovat, bydlet a spát společně, daleko od svých rodin. To vedlo k silnému pocitu solidarity mezi dělníky.

4. Pomník Konrada Deublera

Pomník původně stával v Deublerallee pod jeho statkem. Po vybudování obchvatu byl pomník přemístěn na své současné místo v Kurparku. Konrad Deubler (1814-1884), kterému se pro jeho rozmanité zájmy a intenzivní studium přezdívalo "zemědělský filozof ", byl jednou z nejbarvitějších osobností Goisernu. Byl mlynářem v Hallstattu a později hostinským v Goisernu a byl v přátelském kontaktu s mnoha intelektuálními velikány a volnomyšlenkáři své doby. Velmi se zasloužil o počátky dělnického hnutí a o rozvoj turistiky. V letech 1870-1871 byl jedním z prvních starostů v Goisernu.

5. Feuerbachova vila

Objekt, který nechal Konrad Deubler postavit pro své vysoce vážené hosty, byl pojmenován po filozofovi Ludwigu Feuerbachovi. Vila je nyní v soukromém vlastnictví.

6. Bývalý hostinec Wartburg

Dům koupil Konrad Deubler v roce 1850 a byl místem setkávání svobodomyslných, pochybovačů a revolucionářů. V prvním patře se nacházela rozsáhlá knihovna, která obsahovala i zakázané publikace. Dnes se zde nachází prodejna zbraní.

7. Bývalý hostinec Kirchenwirt

Dne 26. července 1868 zde byl založen Goisernský dělnický spolek , nejprve jako pobočka Hallstattu a později na Deublerovo naléhání jako samostatný spolek. Dnes je z budovy bytový komplex.

8 Bývalá budova Konsumu

Po založení dělnického vzdělávacího spolku byl v prosinci 1868 založen konzumní spolek pro zásobování obyvatelstva. Vyvinul se v největší v Solné komoře a byl místním dodavatelem pro obyvatele Goisernu po více než 140 let. Nakupovat zde mohli všichni obyvatelé Goisernu, nejen jeho členové. Kromě obchodu měl spotřební spolek vlastní umělecký mlýn (zakoupený v roce 1874), pekárnu, řeznictví a hostinec (zakoupený v roce 1888). Budova byla postavena v roce 1873 a dnes je v ní komplex bytových domů.

9 Bývalé spořitelní a úvěrní družstvo

Bývalý spořitelní a úvěrní spolek byl založen v roce 1873 a zpočátku sídlil v budově Konsumvereinu, než se přestěhoval do vlastní budovy. V roce 1952 se připojilo ke Svazu lidových bank a v roce 1963 se opět přestěhovalo do budovy banky na náměstí Marktplatz. Stará budova je nyní v soukromém vlastnictví a v jejím přízemí se nachází pizzerie.

10. základní školy Bad Goisern

Protože Dělnický vzdělávací spolek nechtěl svěřit vzdělávání dětí pouze do rukou duchovních, byla založena základní škola Bad Goisern. Jednalo se o druhou veřejnou školu v Horním Rakousku. Na financování výstavby školy byla vybrána daň z piva a nová budova byla otevřena již o tři roky později v roce 1898.

11. spolek pro pojištění proti požáru

Posledním zakladatelským počinem Dělnického vzdělávacího spolku byl Spolek pro ochranu proti požárním škodám, který byl založen v roce 1892 . Pro okolní zemědělské usedlosti již existoval spolek pro pojištění zemědělců. Do nového spolku pro pojištění proti požárním škodám pak byly zahrnuty i hustě zastavěné oblasti. V původní budově sídlil také starobní pojišťovací spolek, který byl založen v roce 1876.

12. knihovna

Počáteční fond knihovny Dělnického vzdělávacího spolku pocházel od Konrada Deublera. Financována byla z výpůjčních poplatků a každoročně do ní přibývaly desítky nových svazků, takže dnes má přes 8000 svazků. Společenská knihovna je provozována dodnes a nachází se v ulici Schmiedgasse.

Dělnický vzdělávací spolek

Dělníci ve Vnitřní Solné komoře byli vždy velmi sebevědomí, protože monarchie byla závislá na příjmech z výroby soli. Byli to také převážně protestanti a stejně nebyli zvyklí podřizovat se vrchnosti.

V důsledku protireformace na konci 16. století se mnozí Goisererové stali tajnými protestanty. Své bohoslužby slavili ve Schwarzenbachlochu a Kalmooskirche. Konec protireformace přinesl až Toleranční patent z roku 1781. Již o rok později čítala protestantská farnost 1117 osob.

Po zavedení zemské ústavy v roce 1867 využili obyvatelé Goisernu možnosti organizovat se a založili soukromý spolek.

Hnutí začalo "vzdělávacím spolkem", protože aktivistům šlo především o emancipaci dělníků vlastními silami. Vznikly však také svépomocné organizace, jako například spotřebitelský spolek, spolek pro starobní a zdravotní pojištění a spořitelní a úvěrový spolek (nyní Volksbank), jakož i požární pojišťovna (nyní Bad Goiserer Versicherung) založená v roce 1892.

Vůdčí osobností dělnického hnutí byl Konrad Deubler (1814-1884), známý také jako "zemědělský filozof". Hostinský a mlynář Goiserer otevřel v Kirchengasse hostinec "Zur Wartburg", kde se dělníci scházeli.

Podrobné informace o jednotlivých stanicích naleznete v přiložené složce, která je zdarma k dispozici v turistické kanceláři.

Další možnosti pěší turistiky

Na naší stránce věnované pěší turistice můžete objevit další túry od lehkých po náročné.


Objednejte si turistické mapy regionu Dachstein Salzkammergut ...

Na 360° panoramatickou trasu přes Bad Goisern ...

V případě nouze volejte horskou službu na číslo 140


další informace:
 • okružní cesta
 • možnost zajistit stravu

Podrobnosti - vycházky
 • tématická cest
Parkování
 • parkovací místa: 30
Příjezd veřejnou hromadnou dopravou
Plánovač tras pro individuální turistiku
 • Vhodné za každého počasí
 • Vhodné pro skupiny
 • Vhodné pro školní třídy
 • Domácí zvířata povolena
 • Vhodné pro seniory
 • Vhodné pro jednotlivce
 • Vhodné s přáteli
 • Vhodné ve dvou
 • Vhodné s dítětem
Výhodné roční období
 • jaro
 • léto
 • podzim
 • časná zima
 • největší zima, opravdová zima

O informace požádejte na výše uvedeném kontaktu.


Themenweg „Anfänge der Arbeiterbewegung“
Tourismusverband Inneres Salzkammergut – Ortsstelle Bad Goisern
Kirchengasse 4
4822 Bad Goisern am Hallstättersee

telefon +43 5 95095 - 10
E-Mail goisern@dachstein-salzkammergut.at
web www.dachstein-salzkammergut.at
https://www.dachstein-salzkammergut.at

Navštivte nás také na

navštiv naši fanouškovskou stránku na Facebooku navštiv nás na Instagram navštiv nás na Pinterest náš videokanál na Youtube Navštivte naši stránku na Wikipedii

Mluvíme následujícími jazyky

německý

Vuci uživatelum

1. Prezentované trasy pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. je treba chápat jako bezplatné návrhy tras a slouží výlucne jako nezávazná informace. Nemáme v úmyslu uzavrít s uživateli tohoto webu smlouvu. V dusledku využití dat není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Data smí být použita pouze pro soukromé využití; jakékoliv komercní využití je zakázáno. Zejména není dovoleno nabízet data na komercne provozovaných webových stránkách, výmenných platformách atd., nebo je použít k vývoji komercních produktu. Stažením nezískává žádný uživatel práva k dotceným datum.

Poskytnuté návrhy tras byly vytvoreny s maximální pécí; presto neprebíráme žádnou odpovednost za správnost a úplnost informací.

Upozornujeme, že veškeré návrhy tras obsažené na této webové stránce, príp. s nimi související data a informace, nebyly poskytnuty námi, ale tretími osobami (§ 16 ECG). Nemáme žádný vliv na to, zda informace v nich obsažené (napr. vzdálenost, stupen obtížnosti, prevýšení, popis, atd.) jsou autentické, správné a úplné. Neprovádíme kontrolu techto obsahu tretích stran. Z tohoto duvodu neprebíráme žádnou odpovednost za autenticnost, správnost a úplnost informací.

Stavební opatrení nebo jiné vlivy (napr. sesuv pudy, apod.) mohou vést k docasným nebo trvalým zmenám trasy (napr. stržení mostu, apod.). Je možné, že cesta takového typu je zcela nebo zcásti neprujezdná.

Použití dat jakož i využití navrhovaných tras príp. síte cest (jízda, chuze, príprava, atd.) je tedy na vlastní nebezpecí a vlastní odpovednost. Uživatel samotný je odpovedný zejména za výber trasy, orientaci v terénu, dodržování pravidel silnicního provozu, vybavení a výstroj pro trasy uvedené v bode 1 (napr. kola, atd.), za používání prilby, odhad osobní výkonnosti, vyhodnocení rizik a dodržování primerené rychlosti. Odmítáme jakoukoli odpovednost za škody zpusobené použitím navrhovaných tras, a to zejména za úrazy.

 

2. Nekteré trasy vedou po silnicích, na kterých je bežný provoz. Vezmete prosím na vedomí, že tím vzrustá potenciální riziko ohrožení, kterému lze zabránit patricnou opatrností a správným odhadem a uplatnením vlastních schopností. Proto absolvujte neznámé trasy pomalu a se zvýšenou opatrností. Dbejte neustále na potenciální nebezpecí a sledujte prubežne provoz. Neopouštejte popsané trasy.

Možné využití soukromých cest, zvl. lesních cest a zemedelských zásobovacích cest, muže podléhat zákonným omezením, která je treba respektovat a dodržovat.

Platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Každý uživatel (napr. cyklista, motocyklista) je odpovedný za dodržování techto pravidel, za rádný stav svého kola/vozidla a jeho dostatecné vybavení (svetla, brzdy, atd.). Každý uživatel je navíc odpovedný za dodržování rychlosti odpovídající podmínkám a vlastním schopnostem a za dodržování dostatecné vzdálenosti od vpredu jedoucího. Durazne doporucujeme jezdit za dobré viditelnosti, používat prilbu a reflexní oblecení (nebo podobné) a používat prípustné osvetlení kola.

 

3. Všechny trasy vyžadují dobrou fyzickou konstituci a kondici, stejne jako detailní prípravu. Durazne doporucujeme absolvovat trasy pouze v optimálním zdravotním stavu.

Doporucujeme uzavrít úrazové pojištení a pojištení odpovednosti za zpusobenou škodu. Používejte cyklistický tachometr, který zobrazuje denní kilometry a je kalibrován na prední kolo.

 

4. Speciálne pro cyklisty na horských kolech - pravidla fair play: Horská cyklistika je jedním z nejkrásnejších rekreacních sportu v prírode. Pri jízde na horských kolech poznáte hory a jezera, horské pastviny a chaty z úplne jiného pohledu. Nekolik pravidel fair play v lese prispeje k bezkonfliktní jízde na horském kole.

a. Chodci mají prednost: Jsme ohleduplní a prátelští k chodcum a turistum. Pri setkání používáme zvonek a jedeme pomalu kolem. V každém prípade se vyhýbáme cestám s velkým poctem chodcu. Ohleduplnost k prírode: Nenecháváme za sebou žádné odpadky.

b. Jízda na polovicní viditelnost: Jezdíme kontrolovanou rychlostí, pripraveni brzdit a na polovicní viditelnost, a to zejména v zatáckách, protože je treba kdykoli pocítat s prekážkami. Poškození cest, kameny, vetve, docasne uložené drevo, dobytek, pastevní rošty, závory, tažné lesní stroje, vozidla s povolením vjezdu jsou nebezpecí, na které musíme být pripraveni.

c. ‚Don´t drink and drive!’ K horské cyklistice nepatrí alkohol. Ohleduplnost na odpocívadle (manipulace se stojany, znecištená obuv nebo oblecení). Poskytnout první pomoc je povinnost!

d. Znacené trasy, zákazy jízdy a uzávery: Dodržujeme znacené trasy a uzávery a akceptujeme, že cesty slouží predevším k zemedelskému a hospodárskému využití! Uzávery jsou casto nezbytné v našem vlastním zájmu. Jízda na kole mimo trasu a mimo povolené hodiny je trestná a delá z nás nelegálních cyklisty.

e. Jsme v lese hosté a chováme se jako hosté, a to i vuci lesníkum a lovcum, príp. dalším zamestnancum. Pri horské cyklistice je telefonování a hudba z prehrávacu tabu! Je vyžadována plná koncentrace.

f. Zabranme zbytecnému hluku. S ohledem na volne žijící zvírata jezdíme pouze za plného denního svetla. Jezdíme zásadne vždy (i do kopce) s prilbou! Balícek pro pomoc v nouzi s sebou: Vždy s sebou vezeme sadu pro opravu a obvazy.

g. Správné sebehodnocení: Nepretežujeme se z hlediska techniky jízdy, ani z hlediska kondice. Respektujeme stupen obtížnosti trasy a správne odhadujeme své cyklistické zkušenosti a schopnosti (brzdy, zvonek, svetla)!

h. Zavíráme branky u ohrad pastvin: Blížíme se k pasoucímu se dobytku krokem a po prujezdu zavreme všechny branky u ohrad. Zabranme únikovým a panickým reakcím zvírat. Potešení a sportovním výzvám v horách a v lese už nestojí nic v ceste!

i. Pravidla pro provoz na pozemních komunikacích: Na všech trasách pro horskou cyklistiku platí pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, která dodržujeme. Naše kolo musí být proto v bezvadném technickém stavu a musí být patricne vybaveno, tzn. brzdami, zvonkem, svetly. Horská kola tak jako tak kontrolujeme a udržujeme pravidelne.

 

5. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z guide.salzkammergut.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na guide.salzkammergut.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z guide.salzkammergut.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na guide.salzkammergut.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z guide.salzkammergut.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na guide.salzkammergut.at nepovažujeme za náš vlastní.

 

Vuci bloggerum

UPOZORNENÍ:

1. Všechny doporucené návrhy tras pro peší turistiku, walking, jízdu na kole, príp. na závodním kole, horskou cyklistiku, jízdu na motocyklu, jízdu na koni, lezení, beh na lyžích, túry na lyžích nebo se snežnicemi atd. jakož i ostatní údaje a informace jsou bezplatné. Neneseme za ne odpovednost, a to zejména za presnost informací, ani odpovednost za jakékoliv následky zpusobené využíváním vašeho návrhu tretí stranou (zejména uživateli této webové stránky). Vámi poskytnuté návrhy tras, stejne jako další údaje a informace nejsou z naší strany overovány.

Nemáme v úmyslu uzavrít smlouvu s osobami, které na této stránce prezentují návrhy tras ci jiné údaje a informace. V dusledku poskytnutí dat (informací) není mezi námi uzavrena žádná smlouva.

Doporucením návrhu trasy prebíráte zvláštní odpovednost vuci jiným sportovcum. Berte prosím tuto odpovednost vážne a popisujte váš návrh trasy s maximální peclivostí a podle nejlepšího vedomí a svedomí. 

 

2. Vaše návrhy tras proto musí obsahovat alespon tato kritéria, formulovaná jasným a jednoznacným zpusobem:

• Výchozí bod

• Podrobný popis trasy

• Vzdálenost/celková délka 

• Stupen obtížnosti

• Nebezpecná místa

• Prumerná doba jízdy

• Prevýšení

• Cílový bod

 

Pokud je to možné, uvedte navíc výškový profil.

 

3. Prezentací doporucení návrhu trasy z vaší strany nás poverujete k uložení vašeho návrhu trasy, príp. vašich údaju na naší webové stránce a k jejich trvalému zprístupnení tretím stranám, zvlášte uživatelum tohoto webu. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez upozornení kvuli jakémukoli duvodu zcela nebo zcásti zablokovat nebo smazat vámi poskytnuté návrhy tras. Nevyplývají vám z toho žádné nároky jakéhokoli druhu.

Dekujeme za vaši ochotu!

 

4. Za obsah externích internetových stránek neprebíráme žádnou odpovednost; zejména neprijímáme žádnou odpovednost za jejich prohlášení a obsahy. Nemáme navíc žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které se lze dostat z guide.salzkammergut.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na guide.salzkammergut.at. Neprobíhá prubežná kontrola stránek, na které se lze dostat z guide.salzkammergut.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na guide.salzkammergut.at. Obsah stránek, na které se lze dostat z guide.salzkammergut.at pomocí hyperlinku nebo ze kterých je odkazováno pomocí hyperlinku na guide.salzkammergut.at nepovažujeme za náš vlastní. 

 Interaktivní výškový profil

Stáhnout GPS data
Vytvořit PDF

CZ: Tour-Details

výchozí místo: 4822 Bad Goisern am Hallstättersee
Cílové místo: 4822 Bad Goisern am Hallstättersee

délka trvání: 0h 26m
délka: 1,8 kilometer

nejnižší bod: 495m
nejvyšší bod: 504m
Obtížnost: velmi lehký, -á, -é
Kondice: velmi lehký, -á, -é
panoráma: některé výhledy / pár pohledů do budoucna

povrch cesty:
Asfalt

powered by TOURDATA